Politica de prelucrare date cu caracter personal

Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Incepand cu 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unica, direct aplicabila in toate statele membre ale Uniunii si inlocuieste Directiva 95/46/CE si, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele noastre:

Axia Development S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 3, Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 31A, Bl. N21, Sc. C, Ap. 77, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr.J40/6512/22.05.2013, CUI 31678110, reprezentată de Robert Ivan, în calitate de Administrator

Axia Real Estate S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Sectorul 1, Str. Transilvaniei nr.11, etaj 2, ap. 6, camera 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti sub nr.J40/13435/02.11.2015, CUI 35191779, adresa de email office@axia.ro, reprezentată de Robert Ivan, în calitate de Administrator

Societatile noastre aplica o politica de confidentialitate si securitate a datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor ale caror date personale le prelucram, va transmitem mai jos informatii relevante privind modul, scopul, temeiul legal si durata pentru care va prelucram datele personale, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati si modul in care puteti sa exercitati aceste drepturi.

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a fi în măsură să vă furnizăm serviciile noastre, respectiv să vă putem trimite în continuare oferte privind apartamentele puse în vânzare, precum și oricare altă formă de tranzactie imobiliară care ar putea intra sub incidența interesului dvs., dar și știri, campanii, invitații la diverse evenimente, este necesar să obținem consimțământul dumneavoastră expres.

Pentru dezabonare ulterioară vă puteți exercita dreptul de a vă retrage acest consimțământ prin adresarea unei cereri în acest sens, conform procedurii de mai jos.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin date cu caracter personal se inteleg orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila; o persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau la mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.

Societatile noastre inregistreaza numai informatiile cu caracter personal oferite voluntar de catre vizitator/utilizator/client, pentru care acestia si-au exprimat in mod expres consimtamantul. Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor personale sunt reprezentate de:

  • Consimtamantul persoanei vizate;

  • Încheierea sau executarea contractelor incheiate cu noi;

  • Îndeplinirea unei obligații legale;

  • Interesele vitale;

  • Interesul public;

  • Interesul legitim.

Grupul nostru poate prelucra date personale in considerarea unuia sau mai multe dintre temeiurile mentionate anterior, dupa caz. Consimtamantul expres pentru prelucrare este necesar numai atunci cand nu este aplicabil un alt temei dintre cele mentionate;

Conform cerintelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, noi avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizeaza utilizatorii / clientii.

Societatile noastre respecta dreptul la confidentialitate datelor fiecarei persoane care acceseaza site-ul, astfel cum este prevazut in cuprinsul Politicii de Confidentialitate afisata pe site.

Ce date cu caracter personal utilizam?

Atunci când navighezi pe site-ul nostru, cand te inregistrezi ca utilizator, când ne transmiți o solicitare pe e-mail sau ne contactezi în orice alt scop și pe orice alt canal de comunicare, ne vei comunica una sau mai multe dintre următoarele date personale, dupa caz, pe care le colectăm direct de la tine, cum ar fi:

Numele și prenumele;

Adresa de e-mail;

Numărul de telefon;

Copie CI ;

date care rezultă din actele de proprietate (inclusiv din istoricul proprietăților, precum și din extrasele de Carte Funciară aferente imobilelor proprietate personală).

De asemenea, atunci cand vizitati site-ul nostru, putem prelucra informatii despre dispozitivele utilizate pentru accesarea site-urilor si despre interactiunea dumneavoastra cu site-urile.

De ce prelucram datele dumneavoastra?

-in vederea încheierii sau executării unui contract dintre tine și noi, in scopul indeplinirii obiectului de activitate al societatilor, conform solicitarii clientului.

-activitati de marketing – transmiterea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea societatilor noastre si a tertilor cu care avem relatii de orice natura;

-participarea la concursuri, promotii;

-transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in site, administrare, etc);

-statistici interne necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii societatilor/site-ului si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;

-pentru a asigura accesul la sectiuni cu acces limitat ale site-ului;

-cercetari de piata;

-pentru a asigura buna functionare a site-ului si pentru a imbunatati performanta acestuia;

De asemenea, daca ne-ati solicitat o oferta sau ati beneficiat de un serviciu din partea societatilor noastre, prelucram datele dumneavoastra pentru a va putea raspunde la solicitari si pentru a va furniza serviciul sau produsul respectiv. Totodata, noi utilizam un sistem electronic de gesiune clienti ( ImobManager), in cuprinsul caruia sunt prelucrate date cu caracter personal.

Vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectului nostru de activitate. Astfel, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal proprietarilor imobilelor care se potrivesc calităților adresate de dvs. și/sau putem transmite datele dumneavoastră unor posibili cumpărători/ chiriași pentru imobilul dvs.

Vă vom contacta ori de câte ori vom considera că un imobil se potrivește calităților cerute/ adresate de dvs. și putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv cele conținute în actul de proprietate și cartea dumneavoastră de identitate respectivului proprietar al imobilului. În cazul în care doriți să vindeți/ închiriați un imobil proprietate personala, vă vom contacta ori de câte ori considerăm că am identificat un potential cumparator/chirias care întrunește criteriile stabilite de dvs. Astfel pot exista situații în care vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal persoanelor care ar putea cumpăra/ închiria imobilul proprietatea dvs. personală.

Cat timp prelucram datele dumneavoastra?

Pentru a va asigura o experienta cat mai personalizata in interactiunea cu noi, pastram datele dumneavoastra personale pentru o perioada de maximum cinci ani de la ultima dumneavoastra interactiune cu noi, cu exceptia cazurilor in care reglementarile legale aplicabile impun o perioada mai mare de stocare. Totusi, nu ne angajam sa pastram aceste date pentru intreaga perioada mentionata mai sus si putem sterge sau anonimiza datele dumneavoastra mai devreme.

Cui dezvaluim datele dumneavoastra?

Grupul nostru nu vinde, nu transfera, nu dezvaluie si nu permite accesul la datale dumneavoastra cu caracter personal unor terti care nu au legatura cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal furnizorilor de produse si servicii angajati de noi pentru interactiunea cu dumneavoastra, respectiv:

  • companii specializate ce desfasoara campanii de marketing sau cercetare de piata in numele societatilor noastre;

  • furnizori de servicii IT ce ne asista pentru functionarea si intretinerea sistemelor si site-ului;

In toate cazurile descrise mai sus, dezvaluirea datelor dumneavoastra cu caracter personal este realizata in baza unui contract incheiat cu destinatarii datelor, prin care acestia se obliga sa utilizeze datele exclusiv in scopul in care le-au fost incredintate, sa respecte obligatia de confidentialitate si de asigurare a securitatii datelor, precum si sa respecte toate prevederile legislatiei in vigoare cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Site-ul nostru poate conține, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de prelucrare a datelor pot fi diferite de cele ale societatilor noastre.

Vă rugăm să aveți în vedere și să consultați politicile privind protecția datelor cu caracter personal ale celorlalte siteuri, grupul nostru neasumându-și responsabilitatea cu privire la informațiile trimise sau colectate de aceste terțe părți.

De asemenea, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea, putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal unor autoritati publice (Parchet, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului).

Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, UTILIZATORII/CLIENTII beneficiaza de urmatoarele drepturi:

Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:

o Dreptul de retragere a consimțământului

o Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale

o Dreptul de acces asupra datelor

o Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete

o Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat)

o Dreptul la restricționarea prelucrării

o Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator

o Dreptul de a te opune prelucrării datelor

o Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

o Dreptul de a te adresa justiției

o Dreptul de o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere (http://www.dataprotection.ro/ ; tel: +40.318.059.211; +40.318.059.212 ; e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro )

Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoana se poate adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul nostru, sau pe adresa de e-mail: office@axia.ro .

Pentru protejarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si a intereselor dumneavoastra, va putem solicita informatii suplimentare in scopul identificarii dumneavoastra.

Confidentialitatea datelor dumneavoastra

Atunci cand prelucram datele dumneavoastra, utilizam masuri tehnice si organizationale care sa asigure confidentialitatea, disponibilitatea si corectitudinea datelor dumneavoastra.

Datele cu caracter personal care beneficiaza de un regim special de protectie (codul numeric personal actului de identitate), sunt prelucrate in conditii limitative, la aceste informatii avand acces numai anumit persoane din cadrul societatilor, si in concordanta cu dispozitiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor masuri tehnice adecvate pentru protejarea lor ( parolare / back-up ).

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informatiilor nu este infailibil. De aceea lucram in mod continuu pentru a asigura pastrarea masurilor noastre de securitate la cel mai inalt nivel si ne angajam sa va informam la timp in cazul oricaror incidente de securitate ce ar putea sa prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastra.